Çeşitli Dilekler için Esma Duası

Allah'ın 99 esma-i hüsnası ile her türlü dilekler için Dua edilebilir. Cenabı hak edilen duaları işittiğini onun edilen duaları dinlemeyi sevdiğini ve Allah'ın kulunun Ya Rabbi ya rabbi demesinden daha Sevgili hiçbir şeyin olmadığını unutmamalıdır. Ben duamı ettim ve kesinlikle Rabbim beni işitti diye kalben müsterih olmak ve Allah' tevekkül etmek gerekir. Peygamber efendimiz aleyhisselam: Velev ki ayakkabınızın bağcığı bile olsa Allah'tan isteyiniz buyurarak her türlü meşru olan isteklerin dileklerin Allah'tan isteyebileceğimizi buyurmuştur.

Çeşitli Dilekler için Esma Duaları:

-FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN."

Beş vakit namazın farzının arkasından 19 harfli bu altı isim her gün okunacak, 19’ar defa. Evvelinde 10 defa "ALLAHÛ EKBER" denildikten sonra!

-Ferdün, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun. Seyec'alullâhe bâ'de usrin yusra."

Bu metin 19 defa tekrar edilecek, beş vakit namazın farzının arkasından, 19 gün süre ile.

Âyetin mânâsı da şudur:

-“Allah, her güçlüğün arkasından bir kolaylık verir!" (65-7)

Eğer talebiniz, sıkıntıdan kurtulmak değil de daha başka ise, o takdirde, yukarıda yazdığım âyet-i kerîme yerine yine 19’ar harfli olan, konusuna göre, şu âyet-i kerîmeleri okuyabilirsiniz:

Korunma kalkanları anlamına gelen cennetül esma duaları birçok dua kitaplarında yer almaktadır.Bu Dualar dikkatlice ve usulüne göre yanlışsız okunursa neticeleri elde edilir.Cennet 'ül Esma Duaları sabah ve Akşam Besmele ile 19 defa okunursa aşağıdaki istekler biiznillah yerine gelir.

DUADAN ÖNCE ON KERE TEKBİR GETİRİLİR .

Çesitli dilekler için cennetül esma duaları

RIYAZAT EHLI OLUP AÇLIGI VE SUSUZLUGU GIDERMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vellezi hüve yut`imünii ve yeskiyn.

YAGMUR ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve enzele leküm mines-semaai maaen.

YAPILAN SIHIRLERI BOZMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün min serinneffasaati fil`ukadi.

HASTALIKTAN SIFA BULMAK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lilleziyne âmenüü hüden ve sifaaün.

SITMA,ATES VE HARARETI SÖNDÜRMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yaa naaru küünii berden ve selaamaa.

VEBA VE TAUNDAN EMIN OLMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün evemen kâne meyten fe ahyeynaahü.

MÜNKIRLERIN INKÂRINI DEF ETMEK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve yühikullahül hakka bi kelimaatihii.

ZALIM DÜSMANDAN INTIKAM ALMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün men aade fe yen tekimüllâhü minhü.

ZALIM DÜSMANIN DILINI BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün elyevme nahtimü alâ efvaahihim.

ZALIM DÜSMANIN GÖZÜNÜ BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün agseynaahüm fehüm lâ yübsiruun.

DÜSMANIN DILINI BAGLAMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün summün bükmün umyün fehüm lâ yubsiruun.

CEHENNEM AZABINDAN KURTULMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif annâ azâbe cehennem.

ÖLÜMÜN KOLAY OLMASINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet sekretülmevti bil hakki.

SERLERIN HAYRA ISYANLARIN ITAATE DÖNÜSMESINI ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün asâ rabbünâ en yübdi lenâ hayraa.

BIR BÜYÜKTEN IHSAN ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve ahsin kema ahsenallahü ileyk.

HAPISTE OLANLARI ÜZÜNTÜDEN KURTARMAK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün iyyâke na`büdü ve iyyâke nesteiyn.

DALÂLETTEN HIDÂYETE VE SIKINTIDAN SELÂMETE ERISMEK ISTEYENLER ŞU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ihdines-siraatal müstekiym.

ALLAH`IN NIMETLERINE TAM MANASIYLA SÜKRETMEK ISTEYENLER SU DUAYA DEVAM EDERLER
Bismillâhir-rahmânir-rahiym.ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün velhamdü lillâhi rabbil`âlemiyn.

Allahu Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin.

Amin.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Çeşitli Dilekler için Esma Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları